Nyheder

Aflyste arrangementer

Det kommer næppe som en overraskelse, at EgmontX aflyser alle arrangementer i den kommende tid, pga. af Corona-krisen. Dette gælder både Generalforsamlingen planlagt til den 24/3 og foredraget med Poul Skytte Christoffersen den 15/4. Begge arrangementer er hermed AFLYST.

I forhold til generalforsamlingen, så foreskriver vores vedtægter, at den skal afholdes senest 31/3, hvilket desværre ikke kan lade sig gøre i år pga. forbuddet om ikke at måtte samles mere end 10 personer. Når forbuddet bliver ophævet i en forhåbentlig ikke for fjern fremtid, vil bestyrelsen tage initiativ til hurtigst muligt at afholde en ny generalforsamling. Indtil da fortsætter den siddende bestyrelse sit arbejde, herunder lægger planer for efterårets arrangementer.

I forhold til foredraget med Poul Skytte Christoffersen, så vil der blive sat en ny dato, når det igen er tilladt at mødes mere end 10 personer. Vi vil naturligvis i god tid før den nye dato sørge for en kraftig annoncering af arrangementet, således at ingen går glip af det, blot fordi de ikke lige har hørt om den nye dato.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Marathoncafé 2020

EgmontX afholder endnu en gang banko-event under Marathoncaféen.

Konceptet er som det plejer, – 1 række, 2 rækker og fuld plade.

Vores fantastiske banko-vært, Niels Emil – kendt som banko oplæser fra adskillige AU-fester, disker op med fede sponsorpræmier, kaffe og kage!
Så kom ned i pejsestuen lørdag kl.15.00, få din bankoplade og spil med om Streger, Øl-klippekort, Burgers, Øl-Yoga for to, Cocktail Billetter, Personlig cykellapning, Merchandise og meget mere!

Vores sponsorer er: LUMSKEBUKSEN, KASSEN, NØRREBRO BRYGHUS, CAFÈ 22, JAGGER BURGER, AU, GEDEBUKKEN, EGMONT FESTIVALEN & CAFÈ IRGENS

Vi glæder os til at se jer – både nuværende og tidligere – beboere!
// EgmontX

Find også eventet på Facebook her

“En kollegianer vender tilbage” med Astrid Carøe, torsdag d. 28. november kl. 20.00. i salen

Fra Egmont til Folketinget – på få måneder 

Da Astrid Carøe blev valgt til Folketinget ved valget d. 5. juni, var hun stadig studerende og boede på Egmont. 

Hør om hvordan ændringen fra egmontianer til folketingsmedlem har været, hendes oplevelser som nyt (ungt) folketingsmedlem og lidt om hvad hun særligt brænder for inden for uddannelse og ligestilling, som hun er ordfører for. Det bliver en aften fuld af røverhistorier – både fra Egmont og Christiansborg, med plads til masser af spørgsmål og debat og så selvfølgelig en del skud ud til NY4. 
Som altid byder vi på en fadøl, der kan gøre det gode selskab endnu bedre.

Efter arrangementet er alle – nye som gamle beboere – velkomne til semesterets sidste torsdagscafe!

//Egmont Kollegiet, EgmontX & AU 

Find også eventet på Facebook her

Momsrefusion for Egmont Kollegiet

I 2014 blev Egmont Kollegiet godkendt som en almennyttig fond efter Ligningslovens § 8a. En grundlæggende betingelse for at bevare denne status er at Egmont hvert år modtager et tilstrækkeligt stort antal donationer á hver mindst 200 kroner, hvilket EgmontX har været med til at sikre i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Og det satser vi på også at gøre i 2019.

Som almennyttig fond har Egmont Kollegiet fået andel i “puljen for momsrefusion for drift og forbedringer”. Provenuet for 2014 blev på 1.7 millioner kroner, for 2015 1.1 millioner kroner, for 2016 1.6 millioner kroner, og for 2017 0.8 millioner kroner, medens provenuet for 2018 endnu ikke er udmeldt. Pengene indgår ikke i Egmonts almindelige drift, men er øremærket til forbedring af Kollegiet i bred forstand, herunder understøttelse af EgmontX’s virksomhed.

Vær med til at sikre at dit gamle kollegium også for 2019 får andel i puljen for momsrefusion ved inden den 1. november 2019 at donere 200 kroner til Egmont Kollegiet på en af de herunder beskrevne måder:

# Indbetal 200 kr. på MobilePay 28 51 51 44, skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Indbetal 200 kr. på Danske Bank reg.nr. 9541, kontonr. 260 000 6153 – skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Kontant betaling til kollegiets kontor med oplysning af navn og cpr.nr.

Det er nødvendigt at I opgiver jeres personnummer for at SKAT kan godkende indbetalingen som donation, men personnummeret vil selvfølgelig blive behandlet fuldt fortroligt, og det vil ikke blive registreret, men alene videregivet til SKAT. Såfremt man ikke ønsker at oplyse personnummer sammen med betalingen, kan det oplyses til kollegiets økonomimedarbejder Jette Beck på e-mail jette@ehp.dk eller tlf. 35 20 00 22 i kontorets åbningstid. Donationen kan fratrækkes på selvangivelsen efter gældende regler.

Alumnecafé på Egmont Kollegiet
lørdag d.16. november 2019!

Kære Eksbeboere!

Kom forbi og se dit gamle kollegium. Er du eksbeboer eller flytter du snart ud, så kom ned i Café Irgens og mød alle de andre Egmont X’ere til en skøn aften i 80’ernes tegn.

Om du så er til hyggesnak og irish coffee ved de små caféborde, fadbamser i baren eller discodans i neonlys, så meld dig til begivenheden her og inviter dine gamle gangfæller. 

I sørger selv for børnepasning, og Cafégruppen sørger for udskænkning og stemning. I skal blot medbringe det gode Egmont-humør og 80’er feeling! 

Vi ses lørdag d.16. november kl.20.00.

M.v.h.
Caféudvalget 

“En Kollegianer vender tilbage”

Egmont Kollegiet, EgmontX og AU inviterer kollegiets beboere og eksbeboere til arrangement i foredragsrækken “En kollegianer vender tilbage” med Andreas Lloyd, tirsdag d. 9. april kl. 20.00.

Handlekraft i hverdagen: Hvordan borgerlyst kan løse samfundets udfordringer.

Vores største udfordring er hverken klimaforandringerne, skattesvig eller et fastlåst politisk system. Det er, at alt for mange af os tror, at vi ikke er i stand til at gøre noget ved det. Men det kan vi!

Momsrefusion for Egmont Kollegiet 2019

Læs mere her og tilmeld dig eventet på Facebook her

Sammen med Kollegiet har EgmontX indsamlet de mere end 100 donationer á hver 200 kroner som er en forudsætning for at Egmont Kollegiet kan få refunderet en del af den moms der indbetales for 2018. At det er umagen værd fremgår af at SKAT har meddelt at Egmont vil få refunderet 761.330 kroner i moms for regnskabsåret 2017, hvilket betyder at EgmontX fra 2014 til 2017 har været med til at sikre at Egmont alt i alt har fået tilbageført over 5 millioner af den betalte moms.

En stor tak til de EgmontX’ere der har bidraget til det flotte resultat.

Opdateret medio februar 2019

Momsrefusion for Egmont Kollegiet 2018

SKAT har i december 2017 meddelt at Egmont Kollegiets andel i puljen for delvis momsrefusion for drift og forbedringer afholdt i 2016 andrager 1,63 millioner kroner. Da det er EgmontX der har sikret at Egmont har kunnet få andel i puljen, og da beløbet er udbetalt til Egmont i jubilæumsåret 2017, tillader vi os at betragte de 1,63 millioner som EgmontX’s jubilæumsgave til Egmont.
Alt i alt har EgmontX for de seneste tre år bidraget til at Egmont har kunnet få refunderet moms på i alt knap 4,5 millioner kroner, og medlemmerne af EgmontX har qua 100 donationer á hver 200 kroner i 2017 sikret at Egmont også kan få delvis momsrefusion for udgifter til drift og forbedringer afholdt i 2017.

Opdateret ultimo januar 2018

REFERAT fra
Ekstraordinær generalforsamling i EgmontX

onsdag den 22. november kl. 18 i Perronen på Egmont Kollegiet

Deltagere: Amalie Østergaard, Dion Aagaard-Hansen, Else Marie Bartels, Hans Egmont Petersen, Hans Peter Jensen, Helle Rosendal-Andersen, Lea Darmon (referent), Palle Sørensen og Thorsten Hansen.

Valg af dirigent. Dion Aagaard-Hansen blev valgt med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

Ændring af vedtægterne.
Se forslag her.
EgmontX’s formand, Palle Sørensen, gennemgik kort bestyrelsens forslag til justering af vedtægternes §4. Bestyrelse, som er baseret på de erfaringer bestyrelsen har haft siden foreningens start i 2008. Der er tale om en ændring i Stk.1, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra fem til syv, og hvor der åbnes op for også at inddrage nuværende egmontianere i bestyrelsesarbejdet. Der er tale om et nyt Stk.6, og et nyt Stk.7 der knæsætter en arbejdsform med nedsættelse af arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver og med inddragelse af EgmontX’ere der gerne vil gøre en indsats sammen med ligesindede, men ikke ønsker at blive inddraget i det generelle bestyrelsesarbejde.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til ændringer i foreningens vedtægter.
Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og bestyrelsen vil nu indstille ændringsforslaget til endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling i starten af 2018.

Eventuelt. Formanden takkede Dion Aagaard-Hansen for hans varetagelse af dirigenthvervet

Momsrefusionen på plads igen

Det er lykkedes at få indsamlet de 100 donationer á 200 kroner der gør at Egmont Kollegiet også i 2017 kan opretholde sin status som almennyttig fond. Og ikke nok med det, regeringen har måttet tage sit forslag om at droppe puljen til momsrefusion for drift og forbedringer af bordet. Hvilket betyder at Egmont også for 2017 kan få andel i en pulje på 155 millioner kroner.
Tusind tak til de EgmontX’ere der gjorde dette muligt!