Nyheder

Aflyste arrangementer

Det kommer næppe som en overraskelse, at EgmontX aflyser alle arrangementer i den kommende tid, pga. af Corona-krisen. Dette gælder både Generalforsamlingen planlagt til den 24/3 og foredraget med Poul Skytte Christoffersen den 15/4. Begge arrangementer er hermed AFLYST.

I forhold til generalforsamlingen, så foreskriver vores vedtægter, at den skal afholdes senest 31/3, hvilket desværre ikke kan lade sig gøre i år pga. forbuddet om ikke at måtte samles mere end 10 personer. Når forbuddet bliver ophævet i en forhåbentlig ikke for fjern fremtid, vil bestyrelsen tage initiativ til hurtigst muligt at afholde en ny generalforsamling. Indtil da fortsætter den siddende bestyrelse sit arbejde, herunder lægger planer for efterårets arrangementer.

I forhold til foredraget med Poul Skytte Christoffersen, så vil der blive sat en ny dato, når det igen er tilladt at mødes mere end 10 personer. Vi vil naturligvis i god tid før den nye dato sørge for en kraftig annoncering af arrangementet, således at ingen går glip af det, blot fordi de ikke lige har hørt om den nye dato.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen