Momsfritagelse

Delvis momsrefusion for Egmont Kollegiet

Egmont Kollegiet blev i 2014 godkendt efter ligningslovens §8A til delvis momsrefusion for drift og forbedringer. Andel i puljen for momsrefusion kræver mindst 100 donationer á hver mindst 200 kroner om året, og dette mål nåede Kollegiet i 2014 og 2015 takket være donationer fra blandt andet medlemmer af EgmontX. Kollegiets provenu for 2014 blev på hele 1,747 millioner kroner, medens provenuet for 2015 endnu ikke kendes.

Pengene vil ikke indgå i den almindelige drift, men vil blive anvendt i samarbejde med Kollegianerrådet til at forbedre Egmont i bred forstand, og til at støtte EgmontXs virksomhed. Det sidste har allerede udmøntet sig i etablering af en sekretariatsfunktion for EgmontX forankret på Kollegiets kontor og i  en omkalfatring af EgmontXs hjemmeside, herunder etablering af en IT-portal for Egmont Kollegiets Mentorordning og en funktionel opdatering af vort medlemskartotek.

Så tøv ikke med at indbetale de 200 kroner, så Egmont – og dermed også EgmontX – kan få andel i puljen for momsrefusion også i 2016. På konto: Reg.nr. 9541, konto 2600006153 eller via MobilePay på 28515144. Ved indbetaling skal du oplyse navn og personnummer, da dette kræves af skattemyndighederne for at de kan godkende indbetalingen som donation. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og din indbetaling vil kunne fratrækkes på selvangivelsen efter gældende regler.