Momsfritagelse

Delvis momsrefusion for Egmont Kollegiet

I 2014 blev Egmont Kollegiet godkendt som en almennyttig fond efter Ligningslovens § 8a. En grundlæggende betingelse for at bevare denne status er at Egmont hvert år modtager et tilstrækkeligt stort antal donationer á hver mindst 200 kroner, hvilket EgmontX har været med til at sikre i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Og det satser vi på også at gøre i 2019.

Som almennyttig fond har Egmont Kollegiet fået andel i “puljen for momsrefusion for drift og forbedringer”. Provenuet for 2014 blev på 1.7 millioner kroner, for 2015 1.1 millioner kroner, for 2016 1.6 millioner kroner, og for 2017 0.8 millioner kroner, medens provenuet for 2018 endnu ikke er udmeldt. Pengene indgår ikke i Egmonts almindelige drift, men er øremærket til forbedring af Kollegiet i bred forstand, herunder understøttelse af EgmontX’s virksomhed.

Vær med til at sikre at dit gamle kollegium også for 2019 får andel i puljen for momsrefusion ved inden den 1. november 2019 at donere 200 kroner til Egmont Kollegiet på en af de herunder beskrevne måder:

# Indbetal 200 kr. på MobilePay 28 51 51 44, skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Indbetal 200 kr. på Danske Bank reg.nr. 9541, kontonr. 260 000 6153 – skriv navn og cpr.nr. i tekstfeltet.


Det er nødvendigt at I opgiver jeres personnummer for at SKAT kan godkende indbetalingen som donation, men personnummeret vil selvfølgelig blive behandlet fuldt fortroligt, og det vil ikke blive registreret, men alene videregivet til SKAT. Såfremt man ikke ønsker at oplyse personnummer sammen med betalingen, kan det oplyses til kollegiets økonomimedarbejder Jette Beck på e-mail jette@ehp.dk eller tlf. 35 20 00 22 i kontorets åbningstid. Donationen kan fratrækkes på selvangivelsen efter gældende regler.