Arrangementer

Arrangementer i foråret 2018

Efter sidste års kraftanstrengelse med fejringen af Egmont Kollegiets 60 års jubilæum med deraf følgende programændringer tager vi nu hul på et mere normalt forår med en ordinær generalforsamling, en AlumneCafé og et arrangement i foredragsrækken En kollegianer vender tilbage.
.
Generalforsamlingen 2018 er berammet til tirsdag den 6. marts kl. 19.30 i Perronen på kollegiet, og der vil blive behørigt indkaldt til den når tiden nærmer sig. Et af punkterne på dagsordenen vil være endelig godkendelse af ændringer i vedtægternes §4 Bestyrelsen, og dette vil i givet fald betyde at antallet af medlemmer i bestyrelsen øges fra fem til syv. Så tænk over om det ikke kunne være noget for dig at blive bestyrelsesmedlem i EgmontX!
Mere info følger.
.

En kollegianer vender tilbage med Morten Høgholm Pedersen torsdag den 22. februar kl 20.00”4 uddannelser, 9 jobs – og stadig på vej” er ordene fra foredragsholderen Morten Høgholm Pedersen, som vil fortælle om uddannelse og karriere i en verden med mennesker og apparater.

Morten Høgholm Pedersen boede på Nye Fjerde fra 1991 til 1994, og Morten har siden da gennemgået et uddannelsesforløb, rækkende fra tre år på DTU over en master og ph.d. på KU til en managementuddannelse på CBS, og alternerende med jobs på universiteter samt i firmaer i Danmark og i Sverige. Alt sammen inden for det medicotekniske område.

Mød op til en spændende og inspirerende aften på dit gamle kollegium med en EgmontX’er der stadig er på vej. Der er som altid gratis øl/vand i pausen.

Læs mere om det på Facebook:  https://www.facebook.com/events/780134065505808/

AlumneCaféen er ikke endeligt programsat, men Cafegruppen vil komme med en udmelding når konceptet for forårets Café er på plads.
 .
Opdateret ultimo januar 2018

Vælg et af følgende emner:
Alumnecafeer
En kollegianer vender tilbage
Jubilæumsarrangementer