Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Under fanen Login kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under Arrangementer. Under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse kan du se, hvad vi gør for de nuværende beboere.

Jubilæumsgaven til Egmont er sikret!
Tak til dem der har bidraget til at EgmontX nu har sikret de 100 donationer à hver mindst 200 kroner, som gør at Egmont Kollegiet også for indeværende regnskabsår får del i puljen for delvis momsrefusion for drift og etableringer. Det betyder at EgmontX i 2017, 60-året for kollegiets indvielse, vil udløse en jubilæumsgave til Egmont på skønsmæssigt et sted mellem 1 og 2 millioner kroner.

Provenuet for 2014 på 1,7 millioner kroner er ved at blive investeret i en tiltrængt renovering af kollegiets to trappetårne, hvor de helt utidssvarende inatallationer trænger til en kærlig hånd. Provenuet for 2015 er netop udmeldt til 1,1 millioner kroner, og også dette beløb vil blive anvendt til at forbedre og udvikle kollegiet. Og mon ikke også det forventede provenu for 2016 vil falde på et tørt sted i et jubilæumsår med mange aktiviteter, som man kan læse lidt om herunder.

Kommende arrangementer 
AlumneCafé fredag d. 17. marts 2017. Den traditionelle AlumneCafé fortsætter i nyt koncept. Mere i starten af 2017.

Egmont Kollegiets 60 års jubilæum i maj 2017
.
EgmontX deltager sammen med kollegiet i planlægningen af festlighederne, og det ligger fast, at der vil være en mere officiel del den 16. maj som er årsdagen for Kollegiets indvielse, og at der lørdag den 20. maj vil være en storstilet fest på hele Kollegiet for alle nuværende og tidligere kollegianere. Flere detaljer hen ad vejen, men vi kan da allerede nu røbe at der vil være åbent hus på køkkenerne, musik og underholdning for alle aldersklasser og  grillmad i haven, ligesom man må være forberedt på at blive fotograferet fra en drone. Så sæt for en sikkerheds skyld allerede nu kryds ved lørdag den 20. maj 2017.

Egmont Kollegiets Mentorordning
har rundet sit første år, og erfaringerne har været så gode at EgmontX og Egmont har besluttet at fortsætte den. På kollegiet arbejdes der med at forøge volumenet af ordningen, og EgmontX vil gerne åbne mere op over for kollegianerene ved at gøre mentorkorpset både større og bredere. Læs om ordningen her, og meld dig under fanerne hvis du kunne tænke dig at gøre noget for en ung og håbefuld kollegianer.

 

 

Opdateret medio december 2016.