Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Under fanen Login kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under Arrangementer. Under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse kan du se, hvad vi gør for de nuværende beboere.

Jubilæumsgave til Egmont
Den 16. maj 2017 er det 60 år siden Egmont Kollegiet officielt blev indviet, og EgmontX er sammen med Kollegiet godt i gang med at planlægge hvordan begivenheden skal fejres. Mere om dette på et senere tidspunkt, men sæt for en sikkerheds skyld allerede nu kryds ved lørdag den 20. maj 2017. Og donér hellere med det samme 200 kroner til Egmont på en af de herunder viste måder, i stedet for at bruge kostbar tid på selv at finde på en jubilæumsgave:

# Indbetal 200 kr. på MobilePay 28 51 51 44 og oplys navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Indbetal 200 kr. på Danske Bank reg.nr. 9541, konto 260 000 6153 – navn og cpr.nr. i tekstfeltet.
# Kontant betaling med oplysning af navn og cpr.nr.

Personnummeret er nødvendigt for at SKAT kan godkende indbetalingen som donation således, at Egmont kan få delvis momsrefusion for drift og etableringer. Personnummeret vil blive behandlet fuldt fortroligt, og ønsker man ikke at oplyse det sammen med betalingen kan det oplyses til kollegiets økonomimedarbejder Jette på e-mail jette@ehp.dk eller på tlf. 35 20 00 22.

Andel i puljen for momsrefusion kræver mindst 100 donationer á hver mindst 200 kroner om året, og det lykkedes i såvel 2014 som 2015 at nå dette mål – med et provenu for 2014 på hele 1,747 millioner kroner – blandt andet takket være bidrag fra EgmontX. Men ambitionen må være at EgmontX i år leverer alle de 100 donationer som vil udløse en jubilæumsgave til Egmont Kollegiet på skønsmæssigt et sted mellem en og to millioner kroner.

Egmont Kollegiets Mentorordning har rundet sit første år, og erfaringerne er så gode at EgmontX og Egmont har besluttet at fortsætte den i uændret form. På kollegiet arbejdes der med at forøge volumenet af ordningen, og blandt andet derfor vil vi gerne gøre mentorkorpset større og bredere. Læs alt om ordningen under fanen Mentorordning.

Kommende arrangementer: Her i efteråret vil vi sammen med Egmont afholde endnu et arrangement i foredragsrækken En kollegianer vender tilbage samt en AlumneCafé. Mere herom om kort tid her på hjemmesiden og i et nyhedsbrev til medlemmerne.