EgmontX

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Har du boet på kollegiet bør du melde dig ind i foreningen. Så vil du løbende høre om arrangementer for tidligere kollegianere og får også adgang til at søge i vores medlemsdatabase og se, hvor dine gamle kollegievenner er flyttet hen og hvordan du kan kontakte dem.

På vores hjemmeside kan du også læse om hvad vi gør for de tidligere beboere, f.eks. under Arrangementer. Og under fanen Momsfritagelse kan du se hvad vi blandt andet gør for de nuværende beboere.

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Afholdes torsdag den 21. marts kl. 20.00-21.00
på Egmont Kollegiet i Perronen

Dagsorden jvf. foreningens vedtægter, som kan læses her:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Godkendelse af sidste kalenderårs regnskab
  4. Fremlæggelse af planer for fremtidigt arbejde samt budget for indeværende kalenderår
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

ad punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

ad punkt 6: Forslag til medlemmer af bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse i hænde senest syv dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Efter sidste års vedtægtsændring består bestyrelsen af 7 medlemmer. Amalie Østergaard, Thorsten Hansen og Sara Due Ilsøe er valgt for en toårig periode og fortsætter endnu et år. Bestyrelsen foreslår valg/genvalg af Lene Bistrup, Morten Kølby, Else Marie Bartels og Palle Sørensen for de næste 2 år, men modtager meget gerne flere forslag.

Bestyrelsen vil også gerne opfordre flere EgmontX’ere til at blive tilknyttet bestyrelsens arbejdsgrupper ved at bidrage til Aktivitetsgruppen, Kommunikationsgruppen eller Cafégruppen.

ad punkt 7: Bestyrelsen indstiller Hans Peter Jensen til genvalg.