Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Under fanen Login kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under Arrangementer. Under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse kan du se, hvad vi gør for de nuværende beboere.

Kommende arrangementer
I efteråret 2016 vil vi sammen med Egmont Kollegiet afholde endnu et arrangement i foredragsrække “En kollegianer vender tilbage” samt en Alumne Café. Mere om dette i starten af efteråret 2016, hvor vi også vil berette om Egmont Kollegiets 60 års jubilæum den 20. maj 2016.

___________________________________________________________________________

Momsfritagelse
Egmont Kollegiet kan få delvis momsrefusion for drift og etableringer, hvis Kollegiet hvert år modtager mindst 100 donationer á hver mindst 200 kroner. Takket være bidrag fra EgmontX’ere lykkedes dette i såvel 2014 og 2015, og provenuet for 2014 blev på 1,747 mio. kroner. Beløbet vil ikke indgå i Kollegiets almindelige drift, men vil blive anvendt til at forbedre Egmont Kollegiet i bred forstand – og til at støtte EgmontX’s virksomhed.  Så tøv ikke med at indbetale 200 kroner som det er beskrevet under fanen.

___________________________________________________________________________

Lær For Livet
EgmontX har involveret sig i Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet, som skal være med til at skabe flere mønsterbrydere blandt anbragte børn ved at støtte dem fagligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Læs om programmet under fanen Lær for Livet, og vær med til at løfte opgaven sammen med Egmont Fonden.

 

 

Opdateret 12. juni 2016