Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.
Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under
Arrangementer, se eksempler på hvad vi gør for de nuværende beboere under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse, og se hvad der gemmer sig bag de øvrige faner.

Kommende arrangementer
AlumneCafé fredag den 29. april kl. 20 til 00 i Perronen.

For de mange som ikke nåede frem til generalforsamlingen den 10. marts vil der være trøst at hente under Om EgmontX, hvor der er et fyldigt referat fra begivenheden.

Aktiviteten ”Momsfritagelse” dækker over, at Egmont Kollegiet kan få delvis momsrefusion for drift og etableringer, hvis Kollegiet hvert år modtager mindst 100 donationer á hver mindst 200 kroner. Takket være bidrag fra EgmontX’ere lykkedes dette i såvel 2014 og 2015, og provenuet for 2014 blev på 1,747 mio. kroner. Beløbet vil ikke indgå i Kollegiets almindelige drift, men vil blive anvendt til at forbedre Egmont Kollegiet i bred forstand – og til at støtte EgmontX’s virksomhed.  Så tøv ikke med at indbetale 200 kroner som det er beskrevet under fanen Momsfritagelse.

EgmontX har involveret sig i Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet, som skal være med til at skabe flere mønsterbrydere blandt anbragte børn ved at støtte dem fagligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De børn der deltager i programmet er fra 10 til 13 år, og der er et stort udækket behov for mentorer uden for hovedstadsområdet. Læs om programmet under fanen Lær for Livet, og vær med til at løfte opgaven sammen med Egmont Fonden.

 

 

Opdateret 13. april 2016