Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Har du boet på kollegiet bør du melde dig ind i foreningen. Så vil du løbende høre om arrangementer for tidligere kollegianere og får også adgang til at søge i vores medlemsdatabase og se, hvor dine gamle kollegievenner er flyttet hen og hvordan du kan kontakte dem. Under fanen Medlemsdatabase kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

På vores hjemmeside kan du også læse om hvad vi gør for de tidligere beboere, f.eks. under Arrangementer. Og under fanen Momsfritagelse kan du se hvad vi blandt andet gør for de nuværende beboere.

 

Du kan til gengæld ikke mere finde noget om Egmont Kollegiets Mentorordning på hjemmesiden, idet vi i fuld forståelse med Kollegiet har besluttet at sætte ordningen i bero. På trods af en absolut positiv modtagelse af vort tilbud om at stille mentorer til rådighed for kollegianerne, og gode erfaringer med de gennemførte forløb, har volumenet i ordningen været så lille, at det ikke vil være ansvarligt at opretholde en relativt stor administration og holde de mange EgmontX’ere der havde meldt sig som mentorer på standby. Men en stor tak til mentorerne for engagement og tålmodighed.

Vi har taget til efterretning at egmontianerne ikke har noget erkendt behov for det mentortilbud vi har stablet på benene. Egmontianerne trækker for en stor del på det netværk de har opbygget på gangene, hvilket vel også må siges at være fair nok, al den stund netop Egmont vel er andet og mere end et sted at bo.

Måske det i virkeligheden er de netop fraflyttede egmontianere der kunne have behov for en eller anden form for backup. Det være sig i form af netværkscaféer, interessegrupper, temaaftener eller noget helt fjerde – som for eksempel mentorer. Bestyrelsen for EgmontX er ved at nedsætte en arbejdsgruppe der skal konkretisere og tage hånd om noget sådant, og skulle du have lyst til at bidrage til dette arbejde med gode ideer og/eller som medlem af en sådan Initiativgruppe hører vi meget gerne fra dig.

Opdateret ultimo juli 2017.