Velkommen

EgmontX er Foreningen af tidligere beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. EgmontX har til formål at fastholde og udbygge sammenholdet mellem tidligere beboere på Egmont samt hjælpe og støtte kollegiet i dets videre udvikling.

Under fanen Login kan du se, hvordan du bliver medlem af EgmontX.

Hvis du logger ind, kan du læse om, hvad vi gør for de tidligere beboere under Arrangementer. Under fanerne Mentorordning og Momsfritagelse kan du se, hvad vi gør for de nuværende beboere.

 

Egmont Kollegiets Mentorordning har rundet sit første år, og erfaringerne er så lovende at bestyrelsen for EgmontX har besluttet at fortsætte ordningen. De gennemførte mentorforløb har været en succes, men vi vil gerne have endnu flere kollegianere til at benytte tilbuddet fra EgmontX, og vi vil gerne gøre mentorkorpset større og bredere. Begge dele fokuserer vi på ved et arrangement i Perronen torsdag den 15. september kl. 20, hvor man blandt andet via indlæg fra mentorer og mentees kan høre om hvordan ordningen fungerer. Vi håber at mange EgmontX’ere vil deltage i arrangementet og lade sig inspirere til at melde sig som mentorer, men det er selvfølgelig også i orden at man uden videre melder sig som mentor som beskrevet under fanen Mentorordning.

 

Delvis momsfritagelse for Egmont H. Petersens Kollegium for drift og etableringer er betinget af at kollegiet hvert år modtager mindst 100 donationer á hver mindst 200 kroner. Blandt andet takket være bidrag fra EgmontX’ere lykkedes dette i såvel 2014 som 2015, og provenuet for 2014 blev på hele 1,747 mio. kroner. Beløbet vil ikke vil ikke indgå i Kollegiets ordinære drift, men vil blive anvendt til at forbedre Egmont Kollegiet i bred forstand – og til at støtte EgmontX’s virksomhed. Vor målsætning må være at EgmontX bidrager med alle 100 donationer, så tøv ikke med at indbetale 200 kroner som beskrevet under fanen Momsfritagelse.

 

Kommende arrangementer: I efteråret 2016 vil vi sammen med Kollegiet afholde endnu et arrangement i foredragsrækken ”En kollegianer vender tilbage” samt en AlumneCafé. Mere om dette i et nyhedsbrev i starten af efteråret 2016, hvor vi også vil fortælle nyt om Egmont Kollegiets 60 års jubilæum i maj 2017.

 

 

Opdateret 7. august 2016